Diffen | משווים ביחד

Diffen – כלי המאפשר ליצור השוואה מקוונת בין שני פריטים / אנשים וכד’, תוך שיתוף פעולה בין מספר אנשים.

Screenshot_35

למעשה, ברגע שתזינו את הפריטים ביניהם תרצו להשוות יתכנו שתי אפשרויות:

  • השואה דומה כבר קיימת – ולכן תוזמנו לעדכן אותה.
  • השוואה דומה אינה קיימת ולכן תוזמנו להגיש בקשה להשוואה (אותה יבצעו הגולשים) או ליצור השוואה משלכם וגולשים נוספים יוכלו להצטרף אליכם בהמשך – אם באמצעות קישור שתשתפו עימם או באמצעות חיפוש הזנת הפריטים להשוואה במחולל.

ניתן להוסיף לטבלת ההשוואה שורות: כל שורה תציע נקודה להשוואה – דמיון או שוני בין הפריטים המשווים.

Screenshot_37


*** דרך אחרת ליצירת השוואה ביחד עם חברים היא בניית טבלה ב-GOOGLE DOC