Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Diffen | משווים ביחד

Diffen – כלי המאפשר ליצור השוואה מקוונת בין שני פריטים / אנשים וכד’, תוך שיתוף פעולה בין מספר אנשים.

למעשה, ברגע שתזינו את הפריטים ביניהם תרצו להשוות יתכנו שתי אפשרויות:

ניתן להוסיף לטבלת ההשוואה שורות: כל שורה תציע נקודה להשוואה – דמיון או שוני בין הפריטים המשווים.


*** דרך אחרת ליצירת השוואה ביחד עם חברים היא בניית טבלה ב-GOOGLE DOC


 

 

Exit mobile version