Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Adblockplus | גלישה ברשת ללא פרסומות

Adblockplus – גלישה ברשת ללא מודעות.
חוסם באנרים, חלונות קופצים, ומודעות וידאו, כולל ב-Facebook וב-YouTube.
מודעות שאינן בולטות לא נחסמות כדי לתמוך באתרים (ניתן להגדרה).

מדריך מצולם מאת סמדר אילוטוביץ

Exit mobile version