Scrumblr | לוח מקוון

Scrumblr – לוח מחיק מקוון, עליו ניתן ליצור עמודות, להוסיף פתקיות ודבקיות צבעוניות.

את הלוח ניתן לשתף ברשת וכל אדם שיש בידיו את הקישור יכול גם לערכו.

אין צורך ברישום.


הצעות לשימוש בכלי:

  • סיעור מוחין, כל תלמיד מציע רעיון סביב נושא מסוים.
  • המורה כותב על כל פתקיות פריטים ומניח אותן מחוץ ללוח ואז מבקש מהתלמידים לכתוב קריטריונים להשוואה (טורים) ולמיין את הפתקיות לפי הקריטריונים.

*** שימו לב: נסו לתת שם ייחודי (באנגלית כמובן) – מאחר והכלי לא דורש רישום, אם מורה אחר בוחר באותו השם הוא עלול “לדרוס” את התוכן שלכם …

מדריך מצולם בעברית

מדריך מאת נטע אלג’ם

מדריך מאת גילה קיסילביץ

קישור למדריך בשפה הערבית


*** תודה רבה לאימן זועבי על השיתוף !