Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

לומדים ביחד – יוצרים ביחד | שת”פ בין בתי ספר

לומדים ביחד – יוצרים ביחד – יוזמה חדשה של ‘צוות הלמידה השיתופית’ ב’תכנית התקשוב הלאומית’, מאפשרת לכל מורה ליצור ביחד עם כיתתו קשר עם בית ספר עמית.
מורים אשר ימלאו את פרטיהם יכנסו ביחד עם כיתתם למאגר הארצי ויוכלו לבחור בית ספר מתאים לשותפות קצרה או ארוכת טווח – על פי קריטריונים של תחום דעת, נושא ושכבת גיל.
הפרויקט מיועד לכיתות א’-ט’ בבתי ספר שלוקחים חלק בתוכנית התקשוב.
את מאגר בתי הספר שנרשמו ניתן למצוא בקישור זה
נרשמתם למאגר ? כדי ששיתוף הפעולה יצא לדרך, עיינו גם בפרטיהם של המורים האחרים במאגר וצרו קשר עם המורה עימו תרצו לקיים את השת”פ. את אופי הפעילות והכלים בהם היא תתבצע תוכלו לקבוע בעצמכם. ניתן כמובן להיעזר במדריכי התקשוב מטעם תכנית התקשוב.

הוראות סינון פשוטות במאגר למציאת פרטנר מתאים לפי קטגוריה רצויה:
לאחר כניסה למאגר הכרטיסיות, מתחת ל -File תמצאו את המסננים -> Filter
ניתן לבחור סינון לפי קטגוריות שונות: שכבת גיל, תחום דעת, רמת שיתופיות, נושאים  וכדומה.
אחרי שתלחצו על סעיף אחד בקטגוריה יצטמצם המבחר ותוכלו להמשיך בסינונים לפי קטגוריה רצויה.

Exit mobile version