Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

StudyBlue | כרטיסיות דיגיטליות ללמידה ולתירגול

StudyBlue – כלי המאפשר יצירת כרטיסיות דיגיטליות ללמידה ולתרגול.

אפליקציות למכשירים ניידים :  APPSTORE | GOOGLEPLAY

מדריך כתוב מאת רחל ארליך

*** תודה רבה לרחל ארליך שהכירה לי את הכלי !


כלי דומה ליצירת כרטיסיות תרגול הוא quizlet

Exit mobile version