ENGAGE | חומרי לימוד למורי המדעים

Screenshot_2

ENGAGE  – פרויקט שמטרתו להמחיש לתלמידים כי השימוש ביישומי מדע וטכנולוגיה בעידן המודרני מסתמכים לא רק על עדויות ודאיות אלא גם על חישובי סיכון-סיכוי ועל שיקולי עלות-תועלת טיעונים, ולכן השקפותיהם בסוגיות אלו ויכולתם לטעון טיעונים מנומקים הנם חשובים.

באתר הפרוייקט (בעברית) נמצאים חומרי למידה מעוררי חשיבה שפותחו במסגרת הפרויקט, המידע כולל התאמות אפשריות  לתוכניות הלימודים במקצועות שונים בשכבות גיל שונות.

דוגמאות לחומרי למידה התומכים בתהליכי קבלת החלטות מושכלים בנושאים מדעיים וטכנולוגיים.
כל פעילות מכילה דף לתלמיד, מצגת המלווה את הפעילות, מדריך למורה, מספר קישורים רלוונטיים (ביניהם קישורים לסרטונים ומאמרים מדעיים), הצעות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים.

כל שבועיים תועלה פעילות נוספת.

ניתן לשוטט באתר באופן חופשי אך יש להירשם לאתר על מנת להוריד חומרי למידה מוכנים לשימוש.

כניסה ראשונה והרשמה:

  1. כניסה לאתר בדפדפן Google Chrom ( דפדפן Explorer  לא מאפשר להוריד קבצים)  http://www.engagingscience.eu/he/
  2. לוחצים על לשונית ” התחבר”
  3. בוחרים בתפריט “הרשמה” או באנגלית sign up
  4. בסעיף 3 בנוגע להרשמה יש להוסיף ש”יש למלא את פרטיכם במקומות המתאימים ואז ללחוץ  NEXT בתחתית הדף”.
  5. אישור הרשמה יישלח אליכם במייל.

בכניסות הבאות:

  1. לוחצים ” התחבר”
  2. מזינים שם משתמש וסיסמה
  3. בוחרים באחת הפעילויות הקיימות ולוחצים על כותרת הפעילות.
  4. הדף שיפתח מכיל את הקבצים – לוחצים על כותרת הקובץ בו רוצים להשתמש.
  5. בדף שנפתח לוחצים על Download ופותחים את הקובץ

מקור: מכתב מטעם צוות פרויקט ENGAGE


 

*** תודה לשני בן עמי על השיתוף !