Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Choice Eliminator | ביטול אופציות תשובה – תוסף לטופס גוגל


Choice Eliminator 2 + Choice Eliminator Lite – הם שני תוספים ל-GOOGLE FORM המאפשרים ביטול אופציות מתוך רשימה.

התוסף Choice Eliminator 2 הוסר *

*חשוב שלא להתקין את שני התוספים בו זמנית כדי למנוע התנגשות! הכלי החדש מביניהם הוא גרסת ה-LITE.הכלי אומנם פועל גם על שאלות מסוג רב ברירה ותיבת סימון, אך שימו לב: המפתחים ממליצים על שימוש בשאלה מסוג רשימה להגברת דיוק הכלי!!!

לאחר שמשתמש הגיש את הטופס (לחץ שלח) תמחק האופציה בה בחר.

*** במידה ושניים פעלו במקביל – הטופס יפעל על בסיס כל הקודם ללחוץ על “שלח” זוכה. הלוחץ האיטי יותר יתבקש לבחור אופציה אחרת מתוך הרשימה…

מתאים במיוחד כאשר תלמידים נדרשים לבחור נושא לעבודה מתוך רשימה (ולא נרצה שיחזרו עליו פעמיים); כאשר אנו מעוניינים שתלמידים / הורים ישבצו את עצמם לשיחות אישיות; כאשר מארגנים ארוחה כיתתית ומעוניינים שכל אחד יבחר מה הוא מעוניין להביא מתוך מגוון אפשרויות וכד’.


ניתן לקבוע מספר שונה של פריטים לכל אפשרות תשובה.

לחצו על אייקון גלגל השיניים > קבעו לגבי כל פריט מהי המגבלה > קבעו בחלק העליון מהו buckup text – הטקסט שיופיע כאשר לא ישארו כלל אופציות תשובה.

מצורף צילום מסך


מדריך כתוב בעברית לכלי Choice Eliminator, מאת אלה פלג

מדריך מצולם לכלי Choice Eliminator, מאת שרון מרגולין

הדרכה מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version