Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Google Contacts | ספר הכתובות של החדש של גוגל

Screenshot_56

Google Contacts  – ספר הכתובות של החדש של גוגל  מאפשר לנהל את אנשי הקשר בחשבון GOOGLE בקלות.

  • כל אנשי הקשר של  Gmail, Google+, Hangouts  מרוכזים כולם במקום אחד.
  • מיזוג אנשי קשר כפולים לכרטיס אחד, ליצירת רשימה אחת מסודרת.
  • לכל איש קשר כרטיס המציג את פרטיו – הפרטים שאתה שמרת לגביו והפרטים שהוא משתף בחשבונות השונים (כמו תפקיד או תאריך לידה) – המידע מתעדכן אוטומטית כאשר איש הקשר מעדכן את חשבון ה-GOOGLE שלו.

ספר הכתובות עדיין בהרצה ולמעשה הקישור שפרסמתי סופק על ידי החברה לצורך התרשמות מהכלי – ולכן לא כל הפונקציות פועלות באופן מלא – למשל, לחיצה על איש הקשר אמורה להוביל להיסטוריית ההתכתבות עימו – אך פונקצייה זו עדיין אינה פועלת באופן מלא ובחלק מהחשבונות לא פועלת כלל… בקרוב יתווספו גם שירותים נוספים, כגון: ייבוא / ייצוא אנשי קשר, הדפסה ועוד.

נכון להיום השירות אינו זמין למשתמשי Google Apps, יקרה בקרוב…

*** ספר הכתובות החדש אמור להשתלב בשבועות הקרובים ב-GMAIL במקום אנשי הקשר הקיים.

Exit mobile version