Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

שימוש בטכנולוגיה והיבטים של פגיעה מקוונת

owl-158414_640

פורסם עדכון לחוזר מנכ”ל בנושא אקלים חינוכי מיטיבי והתמודדות עם אירועי אלימות.

החוזר עוסק בין היתר בשימוש בטכנולוגיה אישית בתוך ומחוץ לבית הספר וטיפול במצבי פגיעה ברשת (עמודים 133-138).
מטרת פרק זה היא להסדיר את מדיניות משרד החינוך בכל הקשור לשימוש בטכנולוגיה אישית (טלפונים ניידים, טאבלטים, מצלמות וכו) בתוך בתי הספר ואת התגובה והטיפול במצבים של חשש לפגיעה.
… לטקסט המלא, הכנסו לאתר משרד החינוך.

 

Exit mobile version