Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

הדלקת נר זכרון וירטואלי לזכר חללי מערכות ישראל

נר זכרון

מתוך אתר יזכור:

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מורד דגל המדינה לחצי התורן וכולנו מרכינים ראש לזכר אלו שמסרו את נפשם למען תקומת מדינת ישראל. יום זה מבטא את השותפות בכאבן של המשפחות השכולות ואת החובה המוסרית לזכור ולהנציח את הנופלים.

משרד הביטחון מזמין אתכם להדליק נר יזכור ולכתוב הקדשה אישית לזכרם.

להדלקת נר

Exit mobile version