צילום מסך | Awesome Screenshot

Awesome Screenshot

תוסף לדפדפן המאפשר צילום מסך בשלוש אופציות:

  • צילום חלק מהמסך
  • צילום כל המסך הגלוי
  • צילום המסך כולו – כולל החלקים שאינכם רואים ויש לגלול כדי שיחשפו. שימו לב: אם הדף הוא “אינסופי” (כמו בפייסבוק), יצולמו רק המסכים הראשונים.

לאחר צילום המסך, תוכלו לבצע פעולות על הצילום (הדגשת חלקים, הוספת טקסט וכיו’) ושמירה כתמונה.