Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

playbuzz | טריוויה, סקרים, שאלוני אישיות, שאלוני תמונות ורשימות


החל מדצמבר 2019 הכלי בתשלום!


playbuzz – כלי ישראלי המאפשר יצירת מגוון תכנים:

לאחר יצירת הפעילות, ניתן להפנות אליה באמצעות קישור לתוצר או להטמיע באתר הבית ספרי.

מדריך בעברית מאת זוהר אביטל


*** תודה לחפציה בן ארצי על השיתוף !


Exit mobile version