Save As Doc | הופכים כל שורת טקסט בגליון אלקטרוני לדף DOC

save_as_doc_promo

*** נכון לחודש יוני 2021 התוסף חווה תקלות ***

Save As Doc

תלמידיכם ענו על שאלון GOOGLE FORM שיצרתם ? מעוניינים להחזיר לכל תלמיד את עבודתו עם הערות ?

תוסף Save As Doc מאפשר להפוך את גליון התגובות (תשובות התלמידים) לקובץ GOOGLE DOC.
התוצאה – קובץ DOC אחד המרכז את כל המבדקים של התלמידים, כאשר כל תלמיד יקבל עמוד משלו (או יותר, בהתאם לכמות התוכן).

כך למשל, התלמיד יוסי ענה ראשון על המבדק – העמוד הראשון בקובץ שיתקבל יכיל את כל תשובותיו, בסדר של “שאלה+תשובה”.
העמוד השני יוקדש לדליה שענתה על המבדק שנייה, וכן הלאה.
את הקובץ תוכלו להדפיס, בתוספת הערותיכם, ולהחזיר לתלמידים לצורך עיון.


  1. לאחר שהתקנתם את התוסף.
  2. הכנסו לגליון התגובות / גליון אלקטרוני שיצרתם
  3. תוספים > SAVE AS DOC
  4. START
  5. תנו שם למסמך החדש
  6. בחרו לעשות שימוש בשורת הכותרת – שימו לב, התא הראשון יהיה שם הקובץ, כך שמומלץ שיהיה שם התלמיד ולא שעת מילוי הטופס…
  7. סגנון – מומלץ לקבוע שכל קטגוריה (עמודה) תקבל נראות של כותרת – כך יהיה סדר ברור יותר של שאלות-תשובות.
  8. pagebreak – מומלץ לבחור להפריד בין דפי הנשאלים, יקל עליכם בשלב ההדפסה.
  9. לא לשכוח לבחור את השורות/עמודות אליהן תרצו שיתייחס המסמך החדש, או לבחור את כל תוכן המסמך.
Screenshot_38

*** תודה לגלית ורדי על השיתוף !