Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

גראפיטי ווירטואלי

בפוסט זה אציג שני כלים ליצירת גרפיטי ווירטואלי.

ציור גרפיטי יכול להוות תוצר לפעילות העוסקת בנושאי אקטואליה. כך למשל, ניתן לבקש מתלמידים לנסח מסר קצר וממוקד סביב הסוגיה בה דנו בכיתה.


Graffiter – כלי ליצירת גרפיטי וירטואלי, על גבי מגוון רקעים – קירות / רכבת וכד’. את התוצר ניתן לשמור כקובץ תמונה.

מדריך כתוב מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מאת גילה קיסילביץ


graffiti playdo – כלי המאפשר ליצור את אפקט הריסוס (כולל בקבוק ספריי וצליל ריסוס). 

הכלי יכול לשמש ליצירת פתיח לסרטון – על ידי יצירת גראפיטי בשילוב כלי לצילום מסך בווידאו, נוכל לצלם קטע וידאו קצר המציג את ביצוע הריסוס.

*** כלי ליצירת צילום מסך וידאו: screencast-o-matic 


Exit mobile version