ENTiTi – waking app | מציאות רבודה


ENTiTi – waking app – יוצרים מציאות רבודה

*** לקריאה על מציאות רבודה לחצו כאן

IOS | אנדרואיד


דוגמאות מהארץ לשימוש שנעשה במציאות הרבודה, ניתן לראות בסרטונים המצורפים (וסליחה מראש על הפרסומת…)מדריכיםמתויג: