ENTiTi – waking app | מציאות רבודה


*** הכלי נסגר ***


ENTiTi – waking app – יוצרים מציאות רבודה

IOS | אנדרואיד


*** גאווה ישראלית ***דוגמאות מהארץ לשימוש שנעשה במציאות הרבודה, ניתן לראות בסרטונים המצורפים (וסליחה מראש על הפרסומת…)