seesaw | זירת שיתוף כיתתית

Seesaw – אפליקציה המאפשרת לתלמידים להעלות תכנים מגוונים אל סביבה סגורה.

  • מותאם לכל מכשירי הקצה.

כניסה באמצעות המחשב   |  כניסה באמצעות אפליקציה – IOS | אנדרואיד

*** תלמידים ידרשו להכנס לאפליקציה ואז לסרוק קוד QR אשר יסופק על ידי המורה.

Screenshot_11הכלי מאפשר לתלמידים להעלות מגוון תכנים אל סביבה סגורה ומבוקרת:

  • לצלם תמונה באמצעות המכשיר הנייד, לצרף אליה הקלטת אודיו, רישום ביד חופשית או טקסט מוקלד.
  • לצלם וידאו ולצרף טקסט מוקלד
  • להעלות קובץ הנמצא על המכשיר הנייד
  • ליצור איור באמצעות צייר מובנה ולהוסיף לו הקלטת אודיו, רישום ביד חופשית או טקסט מוקלד.
  • להעלות קישור לאתר בו ביקרתי לאחרונה בדפדפן ולצרף אליו הסבר אודיו או טקסט מוקלד.
  • פתק עליו טקסט מוקלד.

מתאים למשימה קבוצתית – במידה והעבודה נעשתה בשיתוף פעולה (מספר תלמידים העובדים מאותו טאבלט/סמארטפון), יכול התלמיד לבחור להעלותה בשם מספר תלמידים וכך כולם יקבלו קרדיט על המשימה.

לאחר העלאת התכנים, המורה מחליט האם לאשרם או לא.

לאחר שתוכן אושר הוא גלוי לכל תלמידי הכיתה, אשר יכולים להגיב עליו או לסמן לו LIKE.

מורה יכול בכל שלב להוריד את התכנים אליו למחשב, לערוך / לשכפל תוכן ועוד.

המורה יכול לגשת לתכנים גם באמצעות שימוש במחשב ולכן הכלי הוא אידיאלי לאיסוף נתונים במהלך השיעור – בכיתה או מחוצה לה’ והצגתם בחלקו האחרון של השיעור בפני כל הכיתה תוך שימוש במקרן.


החל מאוגוסט 2017, הכלי מאפשר משלוח הודעות לתלמידים ו/או להוריהםמדריך מצולם בעברית מאת מנהל מדע וטכנולוגיה