Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

seesaw | זירת שיתוף כיתתית

פוסטר ב-YouTube

Seesaw – אפליקציה המאפשרת לתלמידים להעלות תכנים מגוונים אל סביבה סגורה.

כניסה באמצעות המחשב   |  כניסה באמצעות אפליקציה – IOS | אנדרואיד

*** תלמידים ידרשו להכנס לאפליקציה ואז לסרוק קוד QR אשר יסופק על ידי המורה.

הכלי מאפשר לתלמידים להעלות מגוון תכנים אל סביבה סגורה ומבוקרת:

מתאים למשימה קבוצתית – במידה והעבודה נעשתה בשיתוף פעולה (מספר תלמידים העובדים מאותו טאבלט/סמארטפון), יכול התלמיד לבחור להעלותה בשם מספר תלמידים וכך כולם יקבלו קרדיט על המשימה.

לאחר העלאת התכנים, המורה מחליט האם לאשרם או לא.

לאחר שתוכן אושר הוא גלוי לכל תלמידי הכיתה, אשר יכולים להגיב עליו או לסמן לו LIKE.

מורה יכול בכל שלב להוריד את התכנים אליו למחשב, לערוך / לשכפל תוכן ועוד.

המורה יכול לגשת לתכנים גם באמצעות שימוש במחשב ולכן הכלי הוא אידיאלי לאיסוף נתונים במהלך השיעור – בכיתה או מחוצה לה’ והצגתם בחלקו האחרון של השיעור בפני כל הכיתה תוך שימוש במקרן.


החל מאוגוסט 2017, הכלי מאפשר משלוח הודעות לתלמידים ו/או להוריהםמדריך מצולם בעברית מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

Exit mobile version