Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

WhatsFake | יצירת שיחת ווטסאפ פיקטיבית

Screenshot_38

WhatsFake – אפליקציה באמצעותה יכולים תלמידים ליצור שיחה פיקטיבית ברשת החברתית whatsapp.

להורדה – אנדרואיד | IOS

יתרון הכלי בכך שאפשר לחזור לשיחה שהתחלתם ליצור ולהמשיך אותה מאותה הנקודה.

כדי שתלמיד יעביר למורה את השיח שיצר, עליו לבצע צילומי מסך ולשתפם עימו.


מתאים לפעילות בה התלמידים מתבקשים לדמות שיח בין שתי דמויות היסטוריות או שיח העושה שימוש במילים חדשות / מושגים שנלמדו בכיתה.
מצורפת דוגמה לדף עבודה המזמן שימוש באפליקציה מסוג זה, במקצוע הפסיכולוגיה 

 


Exit mobile version