Chrome Bookmark Manager | מאגר סימניות בדפדפן הכרום

Screenshot_43

*** הכלי לא פעיל ***

Chrome Bookmark Manager – תוסף לדפדפן הכרום

  • שמירת קישורים מהרשת במאגר מסודר.
  • חיפוש בתוך מאגר התכנים ששמרתם.
  • מיון התכנים לתיקיות לפי נושאים.
  • הסימניות הקיימות בסרגל הסימניות שלכם יעודכנו אוטומטית במאגר שייווצר.

גישה למאגר התכנים ששמרתם

מידע בעברית


שיתוף תיקיית קישורים עם תלמידים
באמצעות יצירת תיקיית קישורים תוכלו לשלוח אל תלמידיכם מאגר קישורים מתעדכן. התלמידים לא יוכלו לבצע שינויים במאגר (מחיקה/הוספה).


פלטפורמות נוספות לניהול קישורים