Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Chrome Bookmark Manager | מאגר סימניות בדפדפן הכרום

*** הכלי לא פעיל ***

Chrome Bookmark Manager – תוסף לדפדפן הכרום

גישה למאגר התכנים ששמרתם

מידע בעברית


שיתוף תיקיית קישורים עם תלמידים
באמצעות יצירת תיקיית קישורים תוכלו לשלוח אל תלמידיכם מאגר קישורים מתעדכן. התלמידים לא יוכלו לבצע שינויים במאגר (מחיקה/הוספה).


פלטפורמות נוספות לניהול קישורים

Exit mobile version