Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

עולם ON | תוספת מעניינת לקבוצות הווטסאפ החינוכיות

Screenshot_49

מפעילים קבוצת ווטסאפ לפעילות עם תלמידים ?
באמצעות מיזם עולם ON תוכלו להיות מנויים על ידיעות בתחומים שונים.
הידיעות נכתבות בהתאמה לגילאי חט”ב וחט”ע ומעוצב בצורה המותאמת לשיתוף בקבוצות הווטסאפ.

מיזם עולם ON מיועד למורים המלמדים תלמידי חט”ב-חט”ע.
צוות עולם ON מכין הודעות ווטסאפ מעוצבות המלוות בתמונה ובטקסט קצר שנשלחות לרשימות תפוצה של מורים באמצעות הווטסאפ. המורה בתורו יכול לשלוח לתלמידיו בווטסאפ את ההודעות בהן הוא מעוניין. וכך ליצור שיח משמעותי עם תלמידיו
המיזם מנגיש מידע חדשותי בתחומי גיאוגרפיה, מדע, סביבה וחלל.

*** המיזם פועל בשפה העברית והערבית.


*** תודה לחנה סיון על שחשפה אותי לפרויקט

Exit mobile version