Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Mentimeter

mentimeter

Mentimeter – כלי להפעלת הלומדים במהלך השיעור.


גרסה החינמית:

הדרכה מאת יעל חקשוריאן מצוות פדגוגיה דיגיטלית של מכללת סמינר הקיבוצים

מדריך מאת נטע אלג’ם

מדריך מאת זוהר אביטל


מדריך מאת אייל לייפר


מדריך מאת גלית הרשקוביץ


מדריך מצולם מאת מיכאל גודקין
https://www.youtube.com/watch?v=2p2Nkb1Bguw

מדריך כתוב מאת רוז איכנבלט
מדריך מצולם מאת רוז איכנבלט

מדריך כתוב מאת אסתי צביון וגילה קיסילביץמדריך מערוץ היוטיוב של MOOC במערכת החינוך


Exit mobile version