Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

sense-lang | לומדה להקלדה עיוורת

Screenshot_28

sense-lang – לומדה חינמית להקלדה עיוורת ב-16 שיעורים.

האתר מציע גם מבחן הקלדה ומשחקי תרגול.


Exit mobile version