Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

weavesilk | סימטריה באמנות…

screen568x568

weavesilk (גרסת WEB חינמית) – סימטריה באמנות…

— סכנת התמכרות —

מלמדים על סימטריה באמנות ? אפשרו לתלמידיכם להתנסות.

מחוות יד או תנועת עכבר, בחירת צבעים, מספר נקודות מיקוד – וזהו… כל אחד הופך לאמן היוצר ציורים סימטריים אותם ניתן לשמור או לשתף.

ניתן לעבוד באמצעות המחשב או במכשיר הנייד.

אפליקציה ל-IOS (בתשלום)

Exit mobile version