Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

ClassBadges | תגים

classbadges – ניהול תגי משחוק

מורה יכול ליצור תגים עבור תלמידיו, לעצב ולספק תיאור לכל תג.

תג לפי נושא (הצטיינות לימודית, חברתית, מוסיקאלית ועוד…), תג לפי רמה ועוד.

לאחר שהמורה יצר כיתה ושייך אליה את תלמידיו, הוא יוכל לשייך לכל אחד מהם תגים.

התלמיד יוכל לעקוב אחר קבלת התגים באמצעות האתר או הדוא”ל.

Exit mobile version