Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מערכת ההזדהות של משרד החינוך

password-866981_960_720
— הזדהות אחידה באמצעות סיסמה אחת —
 
כל מורה קיבל ממשרד החינוך קוד אישי & ססמה, באמצעותם הוא מקבל שרותים מקוונים באתר משרד החינוך.
החל משנת הלימודים הנוכחית, מאפשר משרד החינוך להיכנס גם אל מערכות ספקי התוכן הדיגיטלי (רשימה מטה) באמצעות אותם פרטי הזיהוי האישיים אשר ניתנו לכם.
ההרשאה לשימוש בסביבות התוכן המתוקשבות של ספקי התוכן הדיגיטלי היא בהתאם לחבילת התוכן אותה רכש בית הספר. 

רשימת הסביבות אליהן ניתן להיכנס באמצעות קוד המשתמש והססמה שקיבלתם ממשרד החינוך, בתנאי כמובן שבית הספר רכש את החבילה הרלוונטית:


מצ”ב סרטון המציג את הנושא:

 


למידע נוסף ותמיכה בנושא הססמאות, היכנסו ל”ענן החינוכי”

 

Exit mobile version