Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

חיות ואותיות | משחק ללימוד הקלדה עיוורת בעברית

Screenshot_24

חיות ואותיות
משחק ללימוד הקלדה עיוורת בעברית.

יוצר המשחק: ברק סופר.

Exit mobile version