MyHistro | ציר זמן

Screenshot_1

*** הכלי אינו עובד ***

הכלי MyHistro מאפשר יצירת ציר זמן מקוון מרובה מדיה.

לכל תחנה בציר הזמן ניתן להוסיף:

  • מועד – תאריך ושעה (כולל לפני הספירה)
  • תיחום תקופה – מתאריך ועד תאריך
  • קישורים – מידע רלוונטי, פעילות מקוונת וכד’
  • תמונות מהמחשב
  • מיקום במפת גוגל (מפה, לוויין, פני שטח)
  • סרטון יוטיוב

שותפי עריכה – פונקציה חשובה שמציע הכלי היא שותפי עריכה – לאירוע ספציפי או לציר זמן שלם.

מורה יכול להזמין תלמידיו ליצור ציר שיתופי, כאשר כל צוות/תלמיד יהיה אחראי על אירוע אחד בתוך ציר הזמן.


מדריך כתוב מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מאת שרון מרגולין