Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

שם ונר | נרות נשמה אישיים להנצחת הנספים בשואה

main_img.jpg

שם ונר
מתוך האתר: עמותת “שם ונר” שמה לה למטרה לפעול להנחלת זיכרון השואה בחברה. העמותה מייחסת חשיבות למתן דגש על חיי הנספים, מי היו, מה עשו. יחד עם הזיכרון הקולקטיבי של 6 מיליון הנספים, לכבד ולתת מקום לזיכרון אישי ולהנצחת הפרט בקרב הציבור כולו. כאשר מכירים את סיפורו של האדם, כפי שהיה לפני תקופת השואה, הזיכרון מתעצם ומעביר את האחריות לזיכרון ממשפחתו שלו, אל העם כולו. שאיפת העמותה הנה ליצור מסורת לאומית בה כל בית יהודי ידליק נר נשמה בערב יום השואה, לזכרו של אדם אשר נספה בשואה. ישנם נספים אשר לא נותרו להם קרובי משפחה אשר ידליקו נר לזכרם ואנו, בפעולה זו, מנציחים את זכרם.


לקראת ערב יום השואה, יכולים מורים לחלק לתלמידיהם נרות “שם ונר” – נרות נשמה עם שמו של אחד הנספים בשואה.

שימו לב, האופציה המופיעה בסרטון, לתווית ובה QR CODE עם מידע על הנספה קיימת רק בהזמנת נרות עליהם מודבקות תוויות (בתשלום).


הצעות נוספות לקראת יום השואה

Exit mobile version