Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

אילו מורים היו מחשבים | LNET

פוסטר ב-YouTube

סרטון משעשע אשר הופק על ידי חברת אלנט, המציעה סביבות מתוקשבות לבתי ספר.

Exit mobile version