החלה ההרשמה | הקייטנה הדיגיטלית למורים

עדכון מתאריך 28/6/2016 – ההרשמה הסתיימה 🙂


החלה ההרשמה לקייטנה הדיגיטלית של כלים קטנים גדולים 🙂
פעילות ווירטואלית למורים, מספר המקומות מוגבל ל-40
פרטים בקישור

הרשמה קייטנה דיגיטלית