חדשות מתפרצות

classtools breakingnews - יצירת צילום מסך מתוך שידורי חדשות פיקטיביים.
את התוצר ניתן לשמור כתמונה במחשב.