– הודעה על אי זמינות –

בימים הקרובים לא אהיה זמינה למענה על הודעות.
בברכת חופשה נעימה 🙂 אפרת 
הודעה על אי זמינות