Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

חדשות מתפרצות

classtools breakingnews - יצירת צילום מסך מתוך שידורי חדשות פיקטיביים.
את התוצר ניתן לשמור כתמונה במחשב.
Exit mobile version