dropittome | איסוף קבצים מתלמידים

הורד.png


הכלי ייסגר בתאריך 15/06/2017 🙁


dropit to me – כלי המאפשר ליצור ברגע תיבה לאיסוף קבצים מתלמידים / משתלמים, אשר תרכז עבורכם את כל הקבצים שיתקבלו בתיקיית Dropbox, Google Drive, OneDrive.

  • יתרון – התלמידים אינם זקוקים לחשבון דוא”ל / חשבון אחסון בענן
  • חסרון – התלמידים אינם יכולים לצרף פריטים מזהים – לכן מומלץ לבקש מהם ששם הקובץ ו/או תוכנו יכלול פרטים מזהים (שם מלא)

כל שיש לעשות הוא ליצור דף נחיתה דרכו ישלחו הקבצים – ראו צילום מסך.

Screenshot_19