Dotstorming | סיעור מוחין, כולל הצבעה ותגובה

dotstorming-test-2015-10-21_1102

Dotstorming  – כלי המאפשר סיעור מוחין, כולל הצבעה ותגובה להצעות שעלו.

  • לאחר שיצרתם לוח, שלחו את הקישור למשתתפים. הם בתורם יזינו שמם, יעלו רעיונות ותמונות ויצביעו על רעיונות של חבריהם.
  • המורה יכול להגביל את מספר ההצבעות המותרות לכל תלמיד (1-10).
  • את ההצעות ניתן להציג על פי דירוגן (rank by votes).
  • הכלי לא מצריך הרשמת תלמיד, אך מחייב הזנת שם.
  • המשתתפים יכולים לקיים ביניהם שיחת צ’ט (המורה יכול לסגור את האפשרות בכל עת).

לעריכת לוח שיצרתם בעבר (שינוי מספר ההצבעות וכד’)

screenshot_6


מדריך בעברית מאת משה קהימקר

*** תודה לד”ר מור דשן על השיתוף !