Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Dotstorming | סיעור מוחין, כולל הצבעה ותגובה

dotstorming-test-2015-10-21_1102

Dotstorming  – כלי המאפשר סיעור מוחין, כולל הצבעה ותגובה להצעות שעלו.


לעריכת לוח שיצרתם בעבר (שינוי מספר ההצבעות וכד’)


מדריך בעברית מאת משה קהימקר


*** תודה לד”ר מור דשן על השיתוף !

Exit mobile version