Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

קפוץ לקרחון

מחולל ליצירת משחקים לימודיים לתרגול סידור פריטים – מהקטן לגדול, ממזרח למערב, מהצעיר למבוגר וכד’…

כניסת שחקן

כניסת עורך

איך משחקים ? (סרטון)

מדריך מצולם לעורך (סרטון מהאתר)

מדריך מצולם מאת גלית הרשקוביץ


הכלי פותח במכון הטכנולוגי בחולון HIT, המחלקה לטכנולוגיות למידה

מומלץ להתחבר דרך פורטל”מ (הרשמה למאגר תאפשר פעילות מגוון כלים באמצעות אותה הסיסמה).


כלים נוספים ליצירת משחקים דיגיטליים

Exit mobile version