Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Edmodo מערכת לניהול למידה

edmodo-logo

*** הפלטפורמה תסגר בספטמבר 2022 ***

Edmodo  סביבת למידה שיתופית חינמית למורים, תלמידים והורים.

פונקציות מרכזיות:


מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

הדרכה מצולמת מאת יוסי אסטרוגו


*** המלצה על כלי דומה: בדקו את הפלטפורמה הישראלית החינמית ניפגש  !!

Exit mobile version