Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

​Mystery Hangouts | נחשו היכן אנחנו !

screenshot_10Mystery Hangouts – משחק חברתי בין שתי קבוצות תלמידים (שילוב של משחק צוללות ו-20 שאלות…).

  1. כל כיתה כותבת מראש רמזים לגבי מיקומה הגאוגרפי של כיתתן ושאלות לגבי מיקומה הגאוגרפי של הכיתה השנייה.
  2. המפגש מתקיים באמצעות שיחת וידאו ב-Hangouts (או כל פלטפורמה לשיחות וידאו אחרת…). במהלך השיחה מעניקה כל כיתה רמזים על מיקומה לכיתה השנייה ושואלת את הכיתה השנייה שאלות באמצעותן תנסה לגלות את מיקומה.
  3. המנצחת היא הכיתה שמצליחה לנחש ראשונה את מיקום הכיתה השנייה.

*** ניתן כמובן לקיים את המשחק עם כל כיתה עמיתה.

מורים המעוניינים לקיים את המשחק בשפה האנגלית יכולים יכולים להירשם במסמך השיתופי ויפרסם הודעה בנושא בקבוצת Mystery Hangouts תוך ציון הפרטים הבאים: שם בית הספר, כיתה/גיל התלמידים, אזור זמן, מיקום גאוגרפי, זמינות, השפה בה יתקיים השיח (מיועד בעיקר למורי אנגלית).


*** תודה לאדל ראמר על השיתוף !

Exit mobile version