Vialogues | דיאלוג על גבי סרטון

screenshot_9
Vialogues
– יצירת דיאלוג על גבי סרטון

כלי המאפשר למורה לשלוח אל תלמידיו סרטון.
המורה יכול להוסיף לסרטון שאלות/הערות/הארות, להם יגיבו התלמידים.
התלמידים אף יכולים להוסיף לסרטון שאלות/הערות/הארות משלהם.

חיסרון: כדי שהתלמידים יוכלו לפעול בסרטון עליהם להיות בעלי חשבון בכלי.


יצירת פעילות:

  1. הוספת סרטון באמצעות הדבקת קישור YouTube או Vimeo ולחץ על Attach
  2. הגדרת הפעילות – כותרת, תיאור, רמת פרטיות – ציבורי או רק לבעלי הרשאה (בעלי הרשאה הם מי שהקלדנו מראש את שמות המשתמש שלהם.
  3. הוספת הארות / הערות / שאלות פתוחות
    ניתן לתזמן הוספת הערה/הארה/שאלה באמצעות הקלדת כרוכית והזמן המדויק – אם נרצה שהערה תתייחס לדקה 5, נקליד תחילה: @05:00 ולאחר מכן את תוכן ההערה.
    *** מומלץ להנחות את התלמידים, שכאשר הם מפרסמים תגובה חדשה, יתזמנו אותה, כך יקל עליכם לדעת לאיזו נקודה בסרטון הם התייחסו.
    screenshot_7
  4. שיתוף – ניתן לשלוח את הסרטון כקישור או להטמיע אותו באתר. ניתן לבחור האם הסרטון יתנגן מההתחלה או מנקודה מסוימת. screenshot_6

 


הכלי מציע אפשרות פשוטה ליצירת שאלות סגורות.
אך במהלך התנסות שערכתי לא הצלחתי למצוא את המקום בו מתקבלות תשובות התלמידים לשאלות אלו… (התלמיד קיבל חיווי שתשובתו נשלחה, אך אני כמורה לא קיבלתי חיווי שענה או מה ענה…).
אשמח לשמוע ממי שהצליח…

screenshot_8