EON Experience – מציאות רבודה & מדומה

hi_res_eon_logo.jpg

EON Experience – מציאות רבודה & מציאות מדומה

מגוון הדמיות להצגה באמצעות מציאות מדומה ורבודה.
חקרו את מערכת השמש, כוכבי הלכת, תחזוקת המנוע, שחקו עם דולפינים ועוד… והכל מהטלפון או הטאבלט.


להורדת האפליקציה למכשירי IOS


כדי לחוות AR:

 • הכנסו לקישור והדפיסו את דף הקוד
 • התקינו את האפליקציה
 • פתחו את האפליקציה, בחרו תוכן ופתחו אותו במצב AR
 • החזיקו את הטלפון / הטאבלט במרחק של 12-14 סנטימטר מעל תמונת הקוד
 • האפליקציה תציג כעת את מודל ה-3D שבחרתם, תוכלו לחקור את המודל באמצעות סיבוב הטלפון ותמונת הקוד.
 • שימו לב, להנחיות על המסך ולאופציות הצפייה השונות המוצעות בחלק מהמודלים.

כיצד לחוות VR:

 • הצטיידו במשקפי VR
 • התקינו את האפליקציה
 • פתחו את האפליקציה, בחרו תוכן ופתחו אותו במצב VR
 • לחצו על סימן המשקפיים > הכניסו את הטלפון אל תוך המשקפיים
 • שימו לב, להנחיות על המסך ולאופציות הצפייה השונות המוצעות בחלק מהמודלים.