Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

toontastic | יוצרים סיפור מונפש מלווה אודיו

toontastic – כלי המאפשר ליצור בקלות סיפור אנימציה, המורכב מסצינות ומלווה בהקלטות קול (שלך ושל חבריך).

*** שימו לב! לאחרונה יש בעיה בהורדת סרטונים למכשיר, בחלק מהמכשירים***

פונקציות:


מדריך מאת נטע אלג’ם

מדריך מצולם בעברית, מאת נוי אבו


מדריכים מצולמים באנגלית


Exit mobile version