Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מכונת הזמן

מכונת הזמן.png

מכונת הזמן – משחק לימודי לתלמידים המבקרים בגן הלאומי בית שאן.

האפליקציה מזמנת פעילות מודרכת ואינטראקטיבית למבקרים באתר, במהלכה יחשפו לעברה המפואר של העיר בתקופה הרומית והביזנטית.

האפליקציה פותחה על ידי המכון הטכנולוגי חולון HIT, בשיתוף עם סיסמה לכל תלמיד ותלמידי בתי הספר בית שאן.

Exit mobile version