קלאס | שיתוף מערכי שיעור

Screenshot_1.png

קלאס – מיזם חברתי-חינוכי לשיתוף מערכי שיעור ועזרים בין אנשי חינוך, מורים בפועל ופרחי הוראה.

Screenshot_2

כל מורה מוזמן להירשם לאתר ולהעלות תכנים. התכנים יועלו לסביבה לאחר סינון בסיסי אשר יתבצע על ידי צוות האתר.

המיזם הוא אחד מתוצרי האקאתון נפלאות היוזמה אשר התקיים בסמינר הקיבוצים ביוני 2016.