Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

קלאס | שיתוף מערכי שיעור

Screenshot_1.png

קלאס – מיזם חברתי-חינוכי לשיתוף מערכי שיעור ועזרים בין אנשי חינוך, מורים בפועל ופרחי הוראה.

כל מורה מוזמן להירשם לאתר ולהעלות תכנים. התכנים יועלו לסביבה לאחר סינון בסיסי אשר יתבצע על ידי צוות האתר.

המיזם הוא אחד מתוצרי האקאתון נפלאות היוזמה אשר התקיים בסמינר הקיבוצים ביוני 2016.

Exit mobile version