כלים שלובים | מחולל משחקים באתר גלים

Screenshot_2

אתר גלים מציע מחולל משחקים עשיר, אליו ניתן להיכנס באמצעות הזדהות משרד החינוך.


סוגי המשחקים:

  • מיון – בפעילות זאת על השחקן למיין את האובייקטים לקטגוריות המתאימות לפי העיקרון של קיבוץ פריטים לקבוצות על בסיס של תכונות משותפות. מיון לקבוצות מסייע ללומד בארגון הידע, הבחנה בדומה ובשונה ויצירת הכללה (שם הקבוצה).
  • חידון – חידון קלאסי המאפשר ליצור שורה של שאלות, ולכל שאלה 4 תשובות אפשריות. לכל שאלה ניתן לצרף תמונה.
  • סידור משפטים – סדרו את המשפטים לפי הרצף המתאים.
  • סידור תמונות – במשחק זה על השחקן לסדר תמונות לפי הסדר שנקבע. לאחר השלמת המשחק השחקן יוכל לצפות במצגת של כל התמונות.
  • פריט נסתר שאלות – במשחק זה על השחקן לאתר אובייקטים או תמונות המוסתרים בתוך מסך מרכזי הניתן לגלילה לצדדים. ניתן לשאול שאלה ייחודית לכל פריט. המשחק מתאים לחקר של פריטים ולפתרון תעלומות ומבוסס על תמונת בסיס ופריטים המועלים על ידי בונה המשחק.
  • פריט נסתר מחסנית – במשחק זה על השחקן לאתר אובייקטים או תמונות המוסתרים בתוך מסך מרכזי הניתן לגלילה לצדדים. ניתן לשאול שאלה ייחודית לכל פריט. המשחק מתאים לחקר של פריטים ולפתרון תעלומות ומבוסס על תמונת בסיס ופריטים המועלים על ידי בונה המשחק.
  • התאמת זוגות – במשחק זה על השחקן לחבר בין משפטים, מילים או תמונות המוצגים בשתי קצוות המסך. ניתן לבדוק מיידית או בסיום המשחק. המשחק מתאים התאמה בין פריטים מסוגים שונים.
  • קליעה למטרה – משחק קליעה למטרה המאפשר לירות באובייקטים על פי הוראות שונות.
  • ראש בראש – משחק המאפשר להעלות סוגיה ולמיין נימוקים על פי התאמתם לטענות שונות. בסוף המשחק יכולים התלמידים להצביע.
  • מצגת תמונות – מצגת תמונות מאפשרת להעלות מספר תמונות מהמחשב, ולהציג אותם בצורות שונות.

Screenshot_1.png


לאחר סיום הכנת המשחק תוכלו לשתף אותו עם תלמידיכם (ללא צורך בכניסה לחשבון בגלים) או להטמיע באתר הכיתה.

Screenshot_3


הפעילויות שיצרתם ימצאו במרחב האישי ותוכלו לחזור אליה בכל עת לצורך עריכה ושיתוף מחדש.