Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

sutori | יצירת ציר זמן עתיר מדיה

Screenshot_14.png

sutori – יצירת ציר זמן עתיר מדיה, כולל אפשרות למבדקים אוטומטיים.
מדריך מאת זוהר אביטל


דוגמאות בעברית לצירי זמן שנוצרו באמצעות הכלי:


 

Exit mobile version