Match The Memory | יצירת משחק זכרון

Screenshot_6

Match The Memory – יצירת משחק זכרון המורכב מתמונות ו/או מילים באנגלית או ספרות.

*** אומנם לא תומך בעברית, אך ניתן ליצור תמונות המציגות את המילים המבוקשות.


מדריך בעברית מאת שלומית לויט