Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

QuickKey | בדיקת גיליונות תשובות באמצעות סריקה

פוסטר ב-YouTube

QuickKey – בכיתות בהן אין גישה למכשירי קצה עבור התלמידים, מאפשרת אפליקציית QuickKey סריקת חידונים, מבדקים וסקרים המודפסים על גיליונות נייר וקבלת תוצאות ברגע, לצורך מתן משוב מיידי לתלמיד (מסייע מאוד לצורך הערכה מעצבת).

הגרסה החינמית מאפשרת:


שימו לב שלא להזין מספרי תעודת זהות של תלמידים אלא מספרי זיהוי כמו 1001, 1002, 1003 וכו’…מדריך באנגלית


 

*** תודה למור דשן על ההמלצה !

Exit mobile version